Prínos Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied

Špičková veda s celospoločenským dosahom

Už od svojho vzniku v roku 1953 dosahuje Slovenská akadémia vied výsledky, ktoré majú mimoriadny celospoločenský význam. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol hromadný výskyt endemickej strumy vážnym problémom. Na základe výskumu tejto problematiky na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV bolo zavedené plošné jodidovanie kuchynskej soli ako úspešná prevencia vzniku strumy. Tento postup sa používa dodnes.
Okrem priamych aplikácií je najväčším prínosom vedy a osobitne Slovenskej akadémie vied budovanie špičkovej odbornej kompetencie. Kvalitní vedci, ktorí sú vybavení potrebnými znalosťami a skúsenosťami, sú neoceniteľní pri riešení rôznych krízových situácií. Kedže tieto udalosti sú veľmi zriedkavé, obvykle nie sú vyvinuté komerčné metódy odstraňovania následkov a ochrany obyvateľstva, ani osvetová citnosti. Navyše, často je pri nich potrebné riešiť problémy, s ktorými sa ľudstvo počas svojej histórie ešte nestretlo.
Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/prinos-slovenskej-akademie-vied/