Stretnutie európskych Mladých akadémií v Štokholme

V dňoch 3.- 4. mája sa konal ďalší zo série každoročných mítingov európskych Mladých akadémií.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stretnutie-europskych-mladych-akademii-v-stokholme

Kvíz pre zVEDAvých

V súvislosti s oslavami 70teho výročia založenia SAV sa výbor Mladých vedcov SAV rozhodol prispieť zaujímavou aktivitou.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/kviz-pre-zvedavych-maj-2023

Fulbright Slovak Scholar Program 2024/2025 otvorený

Grant pre slovenských vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/strongfulbright-slovak-scholar-program-2024-2025

[KONFERENCIA] Férová akadémia

[CONFERENCE] Fair Academy (conference in Slovak language)

Dňa 9. mája 2023 sa uskutoční konferencia s názvom Férová akadémia v priestoroch CVTI SR v Bratislave, s možnosťou sledovania prenosu podujatia online. 

Konferencia je pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame vo výskume a inováciách.

Vypočujte si a diskutujte s odborníčkami a odborníkmi o tom

  • ako sa vysporiadať so sexuálnym obťažovaním a rodovo podmieneným násilím v akadémii
  • ako nás ovplyvňuje (ne)používanie rodovo citlivého jazyka 
  • ako zabezpečiť férovú akadémiu, uplatňovanie rovných príležitostí pre všetkých vo výskume a inováciách

Viacej informácií a program nájdete na: www.ferovaakademia.sk

Vstup je voľný a registrácia prebieha TU

Novinky o konferencii sú aj na Žijem vedu Facebooku,  LinkedIn a InstagrameBudeme veľmi vďační za zdieľanie postov!

Konferenciu organizuje občianske združenie Žijem vedu a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky, s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/konferencia-ferova-akademia

[WEBINAR – CEFRES] Slovak PhD students mobility grant at CEFRES

Informative webinar for all interested in applying 2023 Slovak PhD Mobility Grants at CEFRES

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/webinar-cefres-2023

[WORKSHOP] Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP)

English below

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/workshop-vienna-ab-initio-simulation-package-vasp

[UDALOSTI] Štipendiá SAIA – Mladí vedci SAV

SAIA Scholarships – Young Scientists SAS

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/udalosti-stipendia-saia-mladi-vedci-sav

Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Mobility for Slovak doctoral students in CEFRES

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/mobilita-pre-slovenskych-doktorandov-v-cefrese

[ŠTIPENDIUM DO USA] FULBRIGHT SLOVAK STUDENT PROGRAM

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stipendium-do-usa-fulbright-slovak-student-program

[VESMÍRNE STARTUPY A SCALEUPY] CASSINI Business Accelerator

Space Start-ups and Scale-ups (English at the end of the text)

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/vesmirne-startupy-a-scaleupy-cassini-business-accelerator